top of page

​Crispy | Snacks

Potato Chips Fries Chips 薯片丨薯條 | 薯片網 | 薯棒

Prawn Crackers Chips 蝦片 | 蝦餅 | 卡樂B蝦條

Corn Crackers Chips 粟米餅 | 粟米條 | 粟米筒 | 粟米小食